ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА
Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА е приета от Европейския парламент на 11 декември 2013 (обн. OJ 20.12.2013) и заменя досега съществувалите програми на общността – МЕДИА, МЕДИА Мундус, Култура.

 

С бюджет от 1 милиард и 460 милиона евро, програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА ще подпомогне проекти в областта културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството. С близо 9% по-голям бюджет от предходните години, програмата ще даде значителна подкрепа на културните и творческите индустрии – важни източници на трудова заетост и икономически растеж.

 

Законова рамка на ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА

 

Страни извън Европейския съюз, участващи в програмата

 

Често задавани въпроси за ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА

 

Регистрационна форма за получаване на информация и консултации по програми „Творческа Европа” 2014-2020  и „Европа за гражданите” 2014-2020 

подпрограми МЕДИА и Култура
подпрограма МЕДИА

Предоставя подкрепа на филмовата и аудиовизуалната индустрии в Европейския съюз в страните членки на програмата. Подпомагат се проекти за развитие на анимационни, документални и игрални филми, видео игри, разпространение и промоция на филми, филмови фестивали. Подпрограма МЕДИА подпомага проекти с европейски измерения и нови технологии; допринася за представянето на европейски филмови и аудиовизуални творби на пазари извън националните и европейските граници; финансира тренингови програми за професионалисти от аудиовизуалната област. Подпрограма МЕДИА има допълващи функции и не заменя финансирането, което държавите членки предоставят на филмовата индустрия.


видео клип МЕДИА

видео клип 25 години МЕДИА
подпрограма Култура

Подкрепя творците и организациите, които работят в областта на културните и творчески индустрии в Европа. Целта на подпрограмата е да им помогне да интернационализират своята дейност, да осигури трансгранична циркулация на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики между културните дейци. Подпрограма Култура подкрепя проекти по четири направления: проекти за сътрудничество; превод на литературни произведения; европейски мрежи и европейски платформи.

офис
МЕДИА
офис
Култура
Stigma Design Studio