европейска столица на културата

 
Инициативата „Европейска столица на културата” представлява една от ключовите дейности на Европейския съюз в културната сфера. Целта е да се подчертае богатството и културното многообразие в Европа, както и споделянето на общи ценности и да се насърчи взаимното опознаване и разбирателството между европейските граждани. Инициативата е лансирана през 1985 г. по идея на незабравимата Мелина Меркури и оттогава до сега популярността й непрекъснато нараства.

В съответствие с Решение № 1622/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за установяване на действията на Общността „Европейска столица на културата” за годините 2007 – 2019, България и Италия са определени да бъдат домакини на тази проява през 2019 г.

В съответствие с установената процедура, конкурсът за избор на град за „Европейска столица на културата” се организира на национално ниво и протича на два етапа: предварителен подбор и окончателен подбор, който се извършва от международно жури от 13 независими експерти в областта на културата (7 - определени от европейските институции и 6 - от държавата- членка). След етапа на предварителен подбор могат да продължат на втория етап само градовете представили най-добрите проекти. В Решение № 1622/2006/ЕО са описани критериите, по които се оценяват градовете-кандидати: „европейско измерение” и „град и граждани”; цели на програмата „Европейска столица на културата”; капацитет за изпълнение на програмата.

Министерство на културата, в качеството си на национален орган, натоварен от българското правителство да проведе процедурата за избор на български град за „Европейска столица на културата” през 2019 г., публикува поканата и съпътстващите я документи на 18 декември 2012г.

На 18 октомври 2013 г., когато бе крайният срок за внасяне на кандидатурите – 8 български града отговориха на поканата: Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Русе, София, Шумен. Заседанието на журито за предварителен подбор се състоя в края на 2013 г. В своя доклад журито оцени усилията, положени от всички градове-кандидати, и в съответствие с критериите за конкурса предложи София, Варна, Велико Търново и Пловдив да продължат на втория етап от инициативата.

Окончателното заседание на журито за избор на града - победител в надпреварата се проведе на 4-5 септември 2014 г. Независимото жури за подбор, извършващо оценката на българските градове-кандидати за Европейска столица на културата отправи препоръка към Министерство на културата град Пловдив да бъде номиниран за „Европейска столица на културата” в България през 2019 година. На 6 октомври 2014г. журито предостави на Министерството на културата и на Европейската комисия доклада с мотивите за избора на град Пловдив за званието „Европейска столица на културата”. Докладът е публикуван на интернет страниците на Европейската комисия и Министерството на културата.
Матера е италианският град, който бе избран от журито за „Европейска столица на културата” през 2019 година.

На редовното заседание на Съвета на ЕС през месец май 2015 г. министрите на културата взеха и окончателното решение за определяне на двата града, които ще носят титлата „Европейска столица на културата“ през 2019 г.

 

Актуална информация може да намерите на сраницата „Европейска столица на културата“ в България и в сайта на Общинска фондация "Пловдив 2019".

Stigma Design Studio