за контакт с нас
офис Култура

Бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА България

c/o Министерство на културата 

гр. София 1040, бул. „Ал. Стамболийски” No: 17

тел.: (02) 940 09 15

мобилен тел.: 0884 79 97 59

факс: (02) 980 74 01 

е-mail: vesela_ko@mc.government.bg

Facebook: facebook.com/CreativeEurope.Bg


Stigma Design Studio