проекти за европейско сътрудничество

Програма Творческа Европа подкрепя проекти за транснационално сътрудничество, които обхващат културни организации от различни държави и могат да включват:

 

 • Трансгранично споделяне на произведения на изкуството чрез отпускане или заемане, международни турнета и изложби.
 • Международен обмен, както и удължен престой и пребиваване.
 • Съвместни продукции, турнета и представления между културни организации от различни държави.

 

 Списък на партньори
Обявени са две покани за представяне на предложения EACEA 32/2017 и EACEA 35/2017. 

1. EACEA 32/2017: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Инструкция за кандидатстващите (PDF)


 • Формуляр за кандидатстване: моля, натиснете тук за достъп и попълване на електронен формуляр
 • Модел на електронен формуляр (PDF)


 

Краен срок за кандидатстване: 18 януари 2018 г., 12.00 ч. централноевропейско времe.


2. EACEA 35/2017: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество, свързани с Европейската година на културното наследство

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Инструкция за кандидатстващите (PDF)


 • Формуляр за кандидатстване: моля, натиснете тук за достъп и попълване на електронен формуляр
 • Модел на електронен формуляр (PDF)


 

Краен срок за кандидатстване: 22 ноември 2017 г., 12.00 ч. централноевропейско времe.

 Резултати


 

EACEA 45/2016  

 - малки проекти: резултати |резултати с включени партньори | кандидатствали по страни

 - големи проекти: резултатирезултати с включени партньори | кандидатствали по страни

 

 

EACEA 29/2015 

 - малки проекти: резултати |резултати с включени партньори | кандидатствали по страни

- големи проекти: резултати | резултати с включени партньори | кандидатствали по страни

       

 

EACEA 32/2014  

 - малки проекти: резултати |резултати с включени партньори | кандидатствали по страни

- големи проекти: резултати | резултати с включени партньори | кандидатствали по страни

 


EAC/S16/2013   

- малки проекти: резултати (PDF) | Резултати с включени партньори | кандидатствали по страни (PDF)

 - големи проекти: резултати (PDF) | резултати с включени партньори (PDF) | кандидатствали по страни (PDF)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Stigma Design Studio