2017-08-23Проекти в действие: YOUNG@OPERA на Фондация „Опероса“


Проекти в действие: YOUNG@OPERA на Фондация „Опероса“

През април бяха обявени резултатите от покана EACEA/45/2016 „Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество“. С тях България отбеляза най-доброто си участие в това направление на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА досега. Фондация „Опероса“, със своя проект YOUNG@OPERA, стана първата българска организация, която е водещ партньор по спечелен проект за сътрудничество (категория 1 – малка грантова схема). Размерът на договореното съфинансиране е 198 500 евро.

 

Основната цел на YOUNG@OPERA е да популяризира оперното изкуство сред младата и по-широка аудитория. Проектът предвижда да събере над 50 млади оперни артисти от цяла Европа и извън нея. В рамките на 21 месеца ще бъдат изиграни над 30 оперни представления в 14 града от три държави.

 

Проектът обединява културни организации от България, Сърбия и Черна гора, откъдето са и трите основни партниращи си организации. Към тях ще се присъединят и голям брой известни международни партньори, образователни институции и медии.

 

Изпълнението на дейностите е разделено на две части. В първата част ще бъде представена класическа барокова опера, поднесена под модерна форма. Втората част включва създаването на нова опера от млад композитор, използвайки съвременните тенденции и  похвати за работа, но запазвайки основни връзки, свързващи я с операта от първата част.

 

Представленията имат за цел да популяризират младите оперни и творчески таланти, да насърчат търсенето и използването на модерни технологии, да създават нови и иновативни начини за работа, както и включването на модерния танц като изразно средство в операта. Много важен елемент е и индивидуалният почерк на всеки един участник. При подготовката на спектаклите ще бъде взето предвид богатото културно наследство на съответната държава и регионите, в които ще се провеждат събитията. Всички тези компоненти имат си поставят за цел да стимулират обмена и сътрудничеството между творци и организации и в бъдеще.

 

YOUNG@OPERA включва цялостната подготовка на оперните продукции. Започва от работна сесия, избор на режисьор, изпълнителен продуцент, диригент, сценографи и дизайнери, минава през съпътстващи прослушвания и селекции на млади певци, танцьори, музиканти, художници и др., за да стигне до организиране и провеждане на музикални репетиции, изпълнения пред различни аудитории в театрални салони, училища, търговски центрове и места на открито.

 

Казано накратко, очаква се проектът да достигне до по-широка местна аудитория, съставена предимно от млади хора, които да привлече със съвременна и интересна интерпретация на оперния спектакъл.

 

Освен развитие на международния интерес към операта YOUNG@OPERA има за цел и да „доведе” операта в по-малките градове, да популяризира райони и места чрез своите събития и да увеличи броя на т.нар. културни пътувания и туризъм.

 

Фондация „Опероса” разполага с нов уебсайт, наречен Форум „Опероса“, който предоставя информация за случващото се в света на класическата музика и операта. През него могат да се следят емисии на живо, последни новини за конкурси, съпътстващи събития и спектакли по проекта YOUNG@OPERA. Сайтът дава възможност и за споделяне на професионални връзки и контакти.

 

Снимка: Фондация „Опероса”


Stigma Design Studio