2017-10-03Директорът на EUNIC Андрю Мъри ще изнесе лекция в Министерството на културата


Директорът на EUNIC Андрю Мъри ще изнесе лекция в Министерството на културата

Директорът на глобалната мрежа на европейските национални културни институти EUNIC Андрю Мъри ще изнесе лекция на тема  „Очертания на новата Стратегия за международните културни отношения на ЕС. Предизвикателства и възможности за Българското Председателство на Съвета“ в Министерството на културата. Той е на посещение в София по покана на Държавния културен институт към МВнР.

 

Андрю Мъри ще представи  мисията, целите и задачите на EUNIC в контекста на повишената му роля и значение за изработване и приложение на стратегически подход на ЕС към международните културни отношения на 6 октомври от 10.30 ч. в зала Сцена 17.   

 

Ден по-рано заместник-министър Амелия Гешева ще се срещне с Андрю Мъри. Двамата ще обсъдят начините на съвместна дейност между МК и МВнР във връзка с ролята на културата като стратегически ресурс за международните отношения на ЕС.  

 

Андрю Мъри започва академична кариера от Кеймбридж, преподава в Бостън и няколко африкански страни. От 1988 г. работи в Британския съвет, а през 90-те години координира подкрепата на британското правителство за присъединителния процес на Полша и Румъния. Отговаря в Британския съвет за дейностите в Европа и Америките, а от 2012 година работи в Брюксел – отговаряйки за страните от Бенелюкс и европейски политики. През 2015 година е избран да ръководи офиса на EUNIC (мрежата от европейски национални културни институти). В момента работи с Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност върху новата Стратегия за международни културни отношения на ЕС.  

 

EUNIC е мрежа на европейските културни институти и национални структури, ангажирани с културна презентация извън техните национални граници. EUNIC включва организации от всички 28 европейски страни. Чрез глобалната мрежа от клъстери в съответните страни EUNIC се стреми да обедини ресурси и експертиза на своите членове и да насърчава съвместната им работа в сфери от общ интерес. Създаден през 2006 г. EUNIC е признат лидер в културното сътрудничество между 36 национални културни институти на държавите-членки на ЕС и министерствата, отговарящи за международните културни отношения и културна дипломация. EUNIC e изградил повече от 100 клъстера в над 150 държави по цял свят. България е представена в EUNIC чрез своите 11 български културни института, принципал на които е Министерството на културата. EUNIC насърчава културното многообразие и интеркултурния диалог, участва в изграждането на визия за засилена роля на културата във публичните политики и външните отношения – на европейско и международно равнище. Чрез ресурсите на своите клъстери EUNIC има капацитет да реализира съвместни проекти в областта на културата и обществото с международни участници, както и потенциал за обучение и изследване на културната дипломация и културни отношения.


Stigma Design Studio