2018-06-19Обучение за музейни специалисти от Северна България


Обучение за музейни специалисти от Северна България

В гр. Шумен се проведе обучение за специалисти от музеи от Северна България, организирано от Бюро „Творческа Европа“ в партньорство с Министерство на културата и Регионален исторически музей-Шумен.

В срещата се включиха над 40 представители от музеи в страната. Семинарът се провежда в рамките на Европейска година на културното наследство и насочен към повишаване на професионалните компетенции на музейните специалисти за опазването и съхранението на движимото културно наследство.

Лектори на обучението бяха проф. Иля Прокопов и доц. Николай Марков.

Участниците имаха възможност да се запознаят с програма „Творческа Европа“ и направленията за финансиране на проекти, които програмата предоставя, както и с реализирането на Европейската година на културното наследство, основни инициативи и възможности за участия на национално и европейско ниво.

Втората част на обучението за музейни специалисти от Южна България ще се проведе през есента в  гр. Кърджали.

 


Stigma Design Studio