2018-07-25Покана за участие в търг - WeAre#EuropeForCulture


Покана за участие в търг - WeAre#EuropeForCulture

EYCH 2018 Project - WeAre#EuropeForCulture

Краен срок: 17.09.2018

Проектът е обвързан с трите основни цели, заложени в програмата на „Европейската година на културното наследство – 2018“: да се насърчат подходите  към наследството, насочени към хората, да се осигури достъп до културно наследство на всички групи и да се повиши осведомеността за европейското наследство сред труднодостъпните групи.

Проектът цели да достигне до по-млади (13-30г.) и по-възрастни (55+) европейски граждани, които имат ограничен достъп или не са участници в дейностите, обвързани с европейското културно наследство – като тези, живеещи изолирано или в бедност, нямащи достъп до образователни институции или са безработни. Целта на програмата е да насърчи индивидуалните участници да споделят своето културно наследство, да се заздравят връзките между лично, местно и европейско наследство, което да допринесе за формиране на ч­увство за принадлежност към общосподелено европейско пространство.

Документи за кандидатстване


Stigma Design Studio