2019-02-19Фондация „Интерактивна България“


Фондация „Интерактивна България“ стартира своята дейност в началото
на 2015 г. До днес в рамките на осъществяваните от Фондацията дейности са
реализирани успешно няколко проекта, сред които се открояват „ShareBulgaria“ (изцяло
със собствен принос) и „Интерактивно образование в 360°“ (в рамките на програма
„Erasmus+“).

Проектът „ShareBulgaria“ е разпознат и подкрепен още при стартирането му
от Президентската институция на Република България, а на по-късен етап – и от
Националната комисия на Република България за UNESCO. В рамките на проекта е
изградена интерактивна карта на България със значителен брой
висококачествени 360° панорамни виртуални обиколки на природни, културни,
исторически, етнографски и урбанистични забележителности в страната и
чужбина. „ShareBulgaria“ (Сподели България) е запазена търговска марка на
Фондацията.

Проектът „Интерактивно образование в 360°“ е насочен към изграждането на
свободно достъпна web-базирана платформа (www.IEDU360.eu) за създаване и ползване
на учебно съдържание и тестове, които намират приложение в учебния процес.
Платформата е базирана на най-новите масовизирани 360° VR технологии и позволява
учебният процес да бъде изнесен максимално близо до реалната среда; позволява
виртуалните уроци да бъдат надграждани с широк набор от инструменти – текст,
фотография, колаж, звук, видео, интеракция под формата на тест / тестова игра. За
качественото изпълнение на проекта и за европейското му измерение допринасят
привлечените партньорски организации от Обединеното кралство, Италия и Чехия.
Проектът е отличен със специална награда от Националата агенция за управление на
програмата “Еразъм+” за своето качество и потенциал.

Към момента Фондация “Интерактивна България” планира и разработва
проекти в областта на културата, историческото минало и професионалното образование.
Разнородни по своята същност, те са обединени от технологичната възможност за
действително преживяване на средата, във връзка с което Фондацията се стреми към
непрекъснато развитие и усъвършенстване.


Stigma Design Studio