2019-03-11PICE


Programme for the Internationalisation of Spanish Culture (Програмата за интернационализация на испанската култура, PICE) цели да насърчи международното присъствие на  испански творци, професионалисти и художници  в различни сфери на културния сектор.        

PICE  е структурирано в две направления – Visitors & Mobility  

 

Visitors – направлението дава възможност за обмен на добри практики на международни творци от различни културни сфери.  


Mobility  -  направлението дава възможност на чуждестранни културни организации и институции  да включат испански артисти, професионалисти или творци в своите проекти, дейности и програми. Краен срок за кандидатстване 31 март 2019г.

За повече информация и документи за кандидатстване, посетете следния линк - https://www.accioncultural.es/en/mobility-grants-call-march-2019?fbclid=IwAR0W1RfESuqs4uOAhSCkvO_v8WjU9A5tkHq1rAVkwGPKXZhxnZJSy2gBr_I


Stigma Design Studio