2019-07-10Партньорство с Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”


Културният център на Софийския университет обявява отворена покана за партньорски събития в областта на изкуствата и науката – открити лекции, семинари, дискусии, кръгли маси, представяния на художествена и академична литература, литературни четения, прожекции, концерти и сценични проекти, които да се осъществят в университетските пространства през зимния семестър на 2019 г. Поканата е отворена както към академичната общност, така и към културни оператори, организации и физически лица.

Крайният срок за подаването на предложения е 1 септември 2019 г.

Ще бъдат подкрепени проекти, отговарящи на мисията на Културния център – да бъде пресечна точка на култура, образование и наука, да популяризира университетската наука и да въвежда студентите в културния живот на столицата, да развива критическата рефлексия и да участва в актуалния обществен дебат. Събитията трябва да са публични, като основен критерий за подбор е качеството на културната и научна продукция. С приоритет ще се ползват проекти, които:

  • Включват дискусионен елемент
  • Имат потенциал да ангажират академичната и широката публика в разговор по актуални въпроси
  • Представят нови форми и течения в изкуствата и културата
  • Включват хибридни формати между наука и изкуство, култура, развлечение и образование

Условията на партньорството се конкретизират с всяка одобрена организация/група/артист, според спецификата на проекта и възможностите на Центъра да го реализира в рамките на университетските пространства и на академичния семестър. В общия случай Културният център безвъзмездно се ангажира с: техническа и организационна помощ при осъществяването на събитията (вкл. зала, техника и техническо лице), подготовка на рекламни материали (информационни съобщения и плакати) и разпространението им до широк кръг медии, университетски среди и други културни организации. Селекцията на подадените предложения се осъществява от Културния съвет към Центъра, а културната програма за периода подлежи на одобрение от Ректора на Софийския университет. 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 1 септември 2019 на адрес: cultcentersu@gmail.com

Повече информация ТУК.


Stigma Design Studio