2015-11-29Конференция "Култура за устойчиво развитие. Нови модели и визия. Нови партньорства" във Варна


Конференция "Култура за устойчиво развитие. Нови модели и визия. Нови партньорства" във Варна

На 30 ноември и 1 декември 2015 г. в зала Аула на Икономически университет – Варна ще се проведе конференция на тема „Култура за устойчиво развитие. Нови модели и визия. Нови партньорства”. Форумът се организира от Община Варна със съдействието на проект „Култура за градове и региони” на мрежата EUROCITIES и в партньорство с екипа на Варна – Европейска младежка столица 2017.

Основен акцент на конференцията е мястото на културата в стратегическите планове на градовете за устойчиво развитие и добър живот за техните жители. Ще бъдат представени националните и европейските приоритети в сферата на културата, както и добри практики за културни политики, успешни проекти и привличане на инвестиции.

В събитието ще вземе участие и екипът на Бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА - България.

Повече информация за конференцията, както и нейната предварителна програма може да намерите на страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие” в Община Варна.


Stigma Design Studio