европейски платформи

Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА подкрепя групи от организации (платформи) в културните сектори за:

 

 • популяризиране на европейски творци, автори и изгряващи таланти;
 • трансгранично сътрудничество за достигане на нови аудитории;
 • насърчаване на представянето на европейска програма от ненационални произведения.

 

Подкрепят се и платформи с цел предприемането на комуникационни дейности и разработването на европейска брандинг стратегия.

 

 Списък на партньори

 
Обявена е покана за представяне на проектни предложения EACEA 06/2017* • Насоки за кандидатстване (PDF) - обновени на 24/03/2017!
 • Инструкция за кандидатстващия (PDF) - обновена на 24/03/2017! • Формуляр за кандидатстване: моля, натиснете тук за достъп и попълване на електронен формуляр
 • Модел на електронен формуляр (PDF)

 • Инструкция за попълване на електронен формуляр (PDF) - обновени на 24/03/2017! • Анекси:
  • Бюджет (EXCEL) - обновен на 24/03/2017!
  • Подробно описание на проекта (DOCX) - обновено на 24/03/2017!

 Краен срок за кандидатстване: 27-ми април 2017г., 12:00 ч. централноевропейско време.


* Това е втората и последна покана по направление "Подкрепа за европейски платформи" за настоящия програмен период (2014-2020).NB! На 24.03.2017 г. крайният срок за представяне на проектни предложения по покана EACEA 06/2017 "Подкрепа за европейски платформи" беше удължен до 27 април 2017 г., 12:00 ч. CET/CEST.

Публикувани са частични промени в Насоките за кандидатстване и са обновени част от моделите на документи, които се прилагат към проекта.

 

Повече информация може да намерите тук.
Резултати


 

 • Платформи - конкурс EACEA/06/2017 (краен срок 27.04.2017): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF), основни сфери на работа (PDF)
 • Платформи - конкурс EAC/S17/2013 (краен срок 19.03.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF списък; PDF диаграма)

 

Stigma Design Studio