европейски платформи

Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА подкрепя групи от организации (платформи) в културните сектори за:

 

  • популяризиране на европейски творци, автори и изгряващи таланти;
  • трансгранично сътрудничество за достигане на нови аудитории;
  • насърчаване на представянето на европейска програма от ненационални произведения.

 

Подкрепят се и платформи с цел предприемането на комуникационни дейности и разработването на европейска брандинг стратегия.

 

 Списък на партньори
Обявена е покана за представяне на проектни предложения EACEA 06/2017*


  • Насоки за кандидатстване (PDF) - обновени на 24/03/2017!
  • Инструкция за кандидатстващия (PDF) - обновена на 24/03/2017!


  • Формуляр за кандидатстване: моля, натиснете тук за достъп и попълване на електронен формуляр
  • Модел на електронен формуляр (PDF)
  • Инструкция за попълване на електронен формуляр (PDF) - обновени на 24/03/2017!Краен срок за кандидатстване: 27-ми април 2017г., 12:00 ч. централноевропейско време.

* Това е втората и последна покана по направление "Подкрепа за европейски платформи" за настоящия програмен период (2014-2020).


NB! На 24.03.2017 г. крайният срок за представяне на проектни предложения по покана EACEA 06/2017 "Подкрепа за европейски платформи" беше удължен до 27 април 2017 г., 12:00 ч. CET/CEST.

Публикувани са частични промени в Насоките за кандидатстване и са обновени част от моделите на документи, които се прилагат към проекта.

 

Повече информация може да намерите тук.Резултати


 

  • Платформи - конкурс EAC/S17/2013 (краен срок 19.03.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF списък; PDF диаграма)

Stigma Design Studio