превод на литературни произведения

Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА подкрепя преводите на художествени произведения, за да насърчи трансграничната циркулация на литературни произведения в рамките на и извън Европа. Финансирането помага на издателите да увеличат превода, популяризирането и четенето на европейска литература чрез традиционни и цифрови канали.

 

Ако сте издател, можете да кандидатствате за:

 • превод на литературни произведения, вкл.романи, кратки разкази, пиеси, поезия, комикси и детска литература (в хартиен и цифров формат);
 • превод на откъси с цел насърчаване на продажбата на права за преводни произведения;
 • организиране на мероприятия, дейности за маркетинг и разпространение за популяризиране на преводни произведения.

 
Обявена е покана за представяне на предложения EACEA 15/2017:


 • Покана
 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Инструкция за кандидатстващия (PDF)


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Form
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF)


 • Анекси:
  • Декларация за правото на превод (PDF)
  • Декларация от кандидата (PDF)
  • Финансова идентификация
  • Формуляр за финансов капацитет (WORD)
  • Финансови отчети за последните две години (само ако сумата, за която се кандидатства, надхвърля 60 хил. евро)


Краен срок за кандидатстване: 25 юли 2017 година, 12:00 ч. централноевропейско време.Резултати


 

 • Преводи: двугодишни проекти - конкурс EAC/S19/2013 (краен срок 12.03.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF списък; PDF диаграма)
 • Преводи: по рамково споразумение - конкурс EAC/S19/2013 (краен срок 12.03.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF списък; PDF диаграма)

Stigma Design Studio