телевизионно програмиране

Финансирането е насочено към подпомагане на независими продуцентски компании за производството на творби (игрални, документални и анимационни филми) чрез участието или в копродукция с поне три, а може и повече, телевизии от страните членки на програмата.

 

Целта на модула е да се стимулира интереса на независими продуцентски компании към производството на високо художествени аудиовизуални творби (игрални, документални и анимационни филми) с участието на поне три телевизии, от няколко страни членки на ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА, като по този начин се насърчават контактите и връзките между телевизиите и се увеличат коопродукциите и разпространението на високостойностни телевизионни сериали.
Конкурсно предложение EACЕА 21/2017:


 • Покана за кандидатстване (WORD)
 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Често задавани въпроси (PDF)

 

 • Инструкция за кандидатстващия (WORD)


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук  за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF)


 • Анекси:
  • Подробно описание на проекта, представено в word или pdf 
  • Бюджет и финансов план (EXCEL)
  • Декларация (WORD)
  • Финансов капацитет (WORD)
  • Информация за кандидстващата компания (WORD)
  • CV на режисьора и продуцента в Word или PDF формат
  • Линк към трейлър (ако е възможно) в Word формат
  • Доказателство за финансиране в PDF формат


 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Насоки за експерти (WORD)
  • Образец на споразумение: monio-beneficiary (WORD)
  • Образец на споразумение: multi-beneficiary (WORD)

 

Крайни срокове за кандидатстване: 16 ноември 2017 - 12:00 (CET, брюкселско време) и 24 май 2018 - 12:00 (CET, брюкселско време)


 


Резултати 


 • Конкурсно предложение EACEA 23/2016 (краен срок 30.05.2017): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF), равнище на подкрепа по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EACEA 23/2016 (краен срок 24.11.2016): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF), равнище на подкрепа по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EACEA 21/2015 (краен срок 26.05.2016): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF), равнище на подкрепа по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EACEA 21/2015 (краен срок 03.12.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF), равнище на подкрепа по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EACEA 24/2014 (краен срок 28.05.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF), равнище на подкрепа по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EAC/S24/2013 (краен срок 13.06.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF), равнище на подкрепа по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EAC/S24/2013 (краен срок 28.02.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF), равнище на подкрепа по страни (PDF)

 

Stigma Design Studio