достъп до пазари: действия по рамково споразумение

Подкрепата на подпрограма МЕДИА е насочена към всякакъв вид промоция, която подпомага достъпа и участието на независимите продуценти и разпространители до ключови европейски и международни събития, както и за промоция на европейски творби на международните филмови пазари.


Достъп до пазара - финансиране на европейски инициативи - тематични пазари, професионални срещи, форуми за копродукции, конференции, бази данни, промоционални кампании, насочени към широката публика.

  

Дейностите по този конкурс се осъществяват през 2015 година.
Конкурсно предложение EAC/S26/2013:


 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Инструкция за кандидатстващия (WORD


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF


 • Анекси:
  • Формуляр (WORD)
  • Бюджет: единични действия (EXCEL)
  • Бюджет: набор от действия (EXCEL)
  • Декларация (WORD)
  • Финансов капацитет (WORD)
   

Краен срок за кандидатстване: 6 юни 2014 година

 

 


Резултати


 

 • Конкурс EACEA 15/2015 - рамково споразумение 2016: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S26/2013 - рамково споразумение 2015: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S26/2013: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)

Stigma Design Studio