достъп до пазари: единични действия

Подкрепата на подпрограма МЕДИА е насочена към всякакъв вид промоция, която подпомага достъпа и участието на независимите продуценти и разпространители до ключови европейски и международни събития, както и за промоция на европейски творби на международните филмови пазари.

Достъп до пазара - финансиране на европейски инициативи - тематични пазари, професионални срещи, форуми за копродукции, конференции, бази данни, промоционални кампании, насочени към широката публика.

 

Markets and Networks 2018/2019 - брошура с всички филмови пазари, подкрепени от МЕДИА
Конкурсно предложение EACEA 31/2018: • Покана за кандидатстване (PDF)
 • Насоки за кандидатстване:
  • Обща информация (Part A) - можете да намерите тук
  • Специфична информация (Part B) - можете да намерите тук
 • Инструкция към кандидатстващия (PDF)

 

 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF

 

 • Анекси:
  • Подробно описание на проекта (WORD)
  • Бюджет: единични действия (EXCEL)
  • Бюджет: набор от действия (EXCEL)
  • Декларация (WORD)

 

 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Насоки за експерти (PDF)
  • Образец на споразумението за подкрепа: mono-beneficiary (PDF)
  • Образец на споразумението за подкрепа: multi-beneficiary (PDF)Краен срок за кандидатстване: 7 февруари 2019 12:00 (CET, брюкселско време) 


Резултати


 

 • Конкурс EACEA 31/2018: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 18/2017: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 29/2014: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S25/2014: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)

Stigma Design Studio