развиване на публика
Конкурсно предложение EACEA 22/2015:


 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Инструкция за кандидатстващия (PDF


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF)

 

 • Анекси:
  • Формуляр (WORD)
  • Бюджет и източници на финансиране (EXCEL)
  • Декларация (WORD)
  • Финансов капацитет (WORD)


 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Насоки за експерти (PDF)


Краен срок за кандидатстване: 3 март 2016

 

 


Резултати


 

 • Конкурс EACEA 22/2015: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 5/2015: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S27/2013: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)

 


Stigma Design Studio