автоматична подкрепа

Направлението подкрепя разпространението и излъчването на аудиовизуални творби (игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми, интерактивни програми) и на европейски филми в киносалони и по телевизията. Наред с това направлението предоставя подкрепа на мрежи от организации, работещи в киноиндустрията, които следват обща стратегия за промоцията и маркетинга на европейски филми.

 

Модул „Автоматична подкрепа" е насочен към дистрибутори, които са разпространили поне един европейски (ненационален) филм през изминалата година. Схемата на финансиране включва генерирането на средства и реинвестиране на средства, базирано на приходи (box office) и брой зрители с платени билети от предходната година.
Конкурсно предложение EACEA 18/2016:


 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Как се кандидатства (PDF)


Генериране - краен срок за кандидатстване: 28 април 2017


 • Формуляр за кандидатстване: през февруари 2017 ще бъдат налични e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF)


 • Анекси:
  • Декларация (WORD)
  • Финансов план за филмите (без формуляр)
  • Форма за финансов капацитет (WORD)


Реинвестиране краен срок за кандидатстване: 01 август 2018

 • Анекси:
  • Декларация (WORD)
  • Анекси за модул 1:
   • Договор за копродукция (без формуляр)
   • Бюджет и финансов план на филма, подписан и датиран от водещия продуцент (без формуляр) 
  • Анекси за модул 2:
   • Споразумение за разпространение (без формуляр)
   • Финансов план на филма (ако филмът не е квалифициран от МЕДИА) (без формуляр)
  • Анекси за модул 3:
   • Споразумение за разпространение (без формуляр)
   • Финансов план на филма (ако филмът не е квалифициран от МЕДИА) (без формуляр)
   • Очакван бюджет за разпространение (EXCEL)


Дейности по предишно конкурсно предложение EACEA 09/2016 


Реинвестиране краен срок за кандидатстване: 01 август 2017

 • Анекси:
  • Декларация (WORD)
  • Анекси за модул 1:
   • Договор за копродукция (без формуляр)
   • Бюджет и финансов план на филма, подписан и датиран от водещия продуцент (без формуляр) 
  • Анекси за модул 2:
   • Споразумение за разпространение (без формуляр)
   • Финансов план на филма (ако филмът не е квалифициран от МЕДИА) (без формуляр)
  • Анекси за модул 3:
   • Споразумение за разпространение (без формуляр)
   • Финансов план на филма (ако филмът не е квалифициран от МЕДИА) (без формуляр)
   • Очакван бюджет за разпространение (EXCEL)

 

 


Резултати 

 • Конкурс EACEA 18/2016: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 27/2014: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S28/2013 (генериране: краен срок 30.04.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)

Stigma Design Studio