мрежи от киносалони

Конкурсът оказва подкрепа на мрежи от киносалони, които имат интерес и програмират и прожектират европейски филми.
Конкурсно предложение EACEA 50/2018:

 

 • Насоки за кандидатстване:
  • Обща информация (Part A) - можете да намерите тук
  • Специфична информация (Part B) - можете да намерите тук


 • Анекси:
  • Формуляр (ще бъде достъпно скоро)
  • Бюджет (ще бъде достъпно скоро)
  • Декларация (ще бъде достъпно скоро)
  • Формуляр за финансов капацитет (ще бъде достъпно скоро)
  • Статистика за мрежите от киносалони (ще бъде достъпно скоро)


 • Кандидатите трябва да са регистрирали своята организация в Портала за участници
 • Формуляр за кандидатстване: (ще бъде достъпно скоро)

 

 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Образец на рамково споразумение (ще бъде достъпно скоро)
  • Образец на специфично споразумение (ще бъде достъпно скоро)

 

Краен срок за кандидатстване: 31 май 2019 12:00 (CET, брюкселско време)


Stigma Design Studio