мрежи от киносалони

Конкурсът оказва подкрепа на мрежи от киносалони, които имат интерес и програмират и прожектират европейски филми.
Конкурсно предложение EACEA 10/2016:


 • Конкурсно предложение (PDF)
 • Насоки за кандидатстване (PDF)


 • Анекси:
  • Формуляр (WORD)
  • Бюджет (EXCEL)
  • Декларация (WORD)
  • Формуляр за финансов капацитет (WORD)
  • Статистика за мрежите от киносалони (EXCEL)

 

 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Образец на рамково споразумение (PDF)
  • Образец на специфично споразумение (PDF)

 

Краен срок за кандидатстване: 8 юни 2016 

 

Stigma Design Studio