за контакт с нас

офис МЕДИА

Бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА България

c/o Национален филмов център

бул. „Дондуков” 2 А, последен етаж

тел.: (02) 915 08 25

факс: (02) 980 99 20

е-mail: info@mediadesk.bg

facebook: facebook.com/CreativeEurope.Bg


Stigma Design Studio