фондове за копродукции

Схемата за подкрепа е насочена към международни фондове за коопродукции, създадени в една от държавите членки на ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА – МЕДИА и имащи за цел международното сътрудничество в областта на копродукциите. 
Конкурсно предложение EACEA 24/2016:


 • Насоки за кандидатстване (WORD)
 • Как се кандидатства (WORD


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms 
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF


 • Анекси:
  • Формуляр (WORD)
  • Декларация (WORD)
  • Бюджет и източници на финансиране (EXCEL)
  • Финансов капацитет (WORD)


 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Насоки за експерти (WORD)
  • Примерно споразумение за подкрепа (WORD)


Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2017 


 

Резултати 


 • Конкурсно предложение EACЕA 24/2016: резултати (PDF), кандатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EACЕA 11/2015: резултати (PDF), кандатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EACЕA 43/2014: резултати (PDF), кандатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EAC/S29/2013: резултати (PDF), кандатствали по страни (PDF)

 Stigma Design Studio