фондове за копродукции

Схемата за подкрепа е насочена към международни фондове за коопродукции, създадени в една от държавите членки на ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА – МЕДИА и имащи за цел международното сътрудничество в областта на копродукциите.
Конкурсно предложение EACEA 26/2018:


 • Покана за кандидатстване (WORD)

 

 • Насоки за кандидатстване:
  • Обща информация (Part A) - можете да намерите тук
  • Специфична информация (Part B) - можете да намерите тук

 

 • Инструкция към кандидатстващия (WORD


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms 
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF


 • Анекси:
  • Формуляр (WORD)
  • Декларация (WORD)
  • Бюджет и източници на финансиране (EXCEL)

 

 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Насоки за експерти (WORD)
  • Примерно споразумение за подкрепа (WORD)


Краен срок за кандидатстване: 6 март 2019 12:00 (CET)


Резултати 


 • Конкурсно предложение EACЕA 26/2018: резултати (PDF), кандатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EACЕA 16/2017: резултати (PDF), кандатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EACЕA 24/2016: резултати (PDF), кандатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EACЕA 11/2015: резултати (PDF), кандатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EACЕA 43/2014: резултати (PDF), кандатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EAC/S29/2013: резултати (PDF), кандатствали по страни (PDF)Stigma Design Studio