фондове за копродукции

Схемата за подкрепа е насочена към международни фондове за коопродукции, създадени в една от държавите членки на ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА – МЕДИА и имащи за цел международното сътрудничество в областта на копродукциите.
Конкурсно предложение EACEA 16/2017:


 • Покана за кандидатстване (PDF)
 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Инструкция към кандидатстващия (PDF


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms 
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF


 • Анекси:
  • Формуляр (PDF)
  • Декларация (PDF)
  • Бюджет и източници на финансиране (EXCEL)

 

 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Насоки за експерти (PDF)
  • Примерно споразумение за подкрепа (PDF)


Краен срок за кандидатстване: 6 март 2018 12:00 (CET)


Резултати 


 • Конкурсно предложение EACЕA 24/2016: резултати (PDF), кандатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EACЕA 11/2015: резултати (PDF), кандатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EACЕA 43/2014: резултати (PDF), кандатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурсно предложение EAC/S29/2013: резултати (PDF), кандатствали по страни (PDF)Stigma Design Studio