развитие на единични проекти

Направлението има за цел да предостави подкрепа на европейски независими продуцентски компании, чийто проект е в етап на развитие. Подкрепата е насочена за  пълнометражни филми, анимация и документални филми.

 

За да отговарят на условията, кандидатстващите продуцентски компании трябва да са законно учредени поне 12 месеца преди датата на представяне на предложението и трябва да имат неотдавнашен успех. Заявителят трябва също да притежава по-голямата част от правата, свързани с проекта.

 

 

Ново! Премахнати са автоматичните точки за страни с малък производствен капацитет (LPC) и е въведена нова система в тяхна полза. Повече информация в т. 4 от насоките за кандидатстване.
Конкурсно предложение EACЕА 22/2018:


 • Покана за кандидатстване (PDF)

 

 • Насоки за кандидатстване:
  • Обща информация (Part A) - можете да намерите тук
  • Специфична информация (Part B) - можете да намерите тук

 

 • Инструкция за кандидатстващия и FAQ (PDF)


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms


 • Анекси:
  • Подробно описание на проекта, свободно представено в word или pdf - пример (WORD)
  • Бюджет (EXCEL)
  • Декларация (WORD)
  • Предишен опит на компанията (WORD)
  • Документи, доказващи копродуциране и финансиране, както и доказателство за производство и международно разпространение на предишен проект/и (WORD)

 

 • Информация за ползване от кандидатстващия:    
  • Насоки за експерти (PDF)
  • Образец на споразумение (PDF)
  • Образец на решение (PDF)
  • Образец на краен технически отчет (PDF)


Крайни срокове за кандидатстване: 18 декември 2018 12:00 (CET, брюкселско време) и 24 април 2019 12:00 (CET, брюкселско време)
Резултати • Единични проекти - конкурс EACEA 22/2018 (краен срок 18.12.2018): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Единични проекти - конкурс EACEA 22/2017 (краен срок 19.04.2018): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Единични проекти - конкурс EACEA 22/2017 (краен срок 23.11.2017): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Единични проекти - конкурс EACEA 20/2016 (краен срок 17.11.2016): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Единични проекти - конкурс EACEA 20/2016 (краен срок 20.04.2017): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Единични проекти - конкурс EACEA 17/2014 (краен срок 16.04.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Единични проекти - конкурс EACEA 17/2014 (краен срок 15.01.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Единични проекти - конкурс EAC/S30/2013 (краен срок 06.06.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Единични проекти - конкурс EAC/S30/2013 (краен срок 28.02.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF списък; PDF диаграма)

Stigma Design Studio