развитие на единични проекти

Модулът е насочен към европейски независими продуцентски компании, които търсят подкрепа за развитието на един филмов проект.

 

Променени са изискванията за предишен опит на кандидатстващата компания (т. 6.1 от Насоките). Компанията трябва да е произвела аудивизуална творба в рамките на 5 години от датата на подаване на кандидатурата по обявен конкурс, и да е разпространила или излъчила тази творба в поне една страна, различна от страната на производство, между 1 януари 2014 и датата на подаване на кандидатурата.

 

Ново! Премахнати са автоматичните точки за страни с малък производствен капацитет (LPC) и е въведена нова система в тяхна полза. Повече информация в т. 4 от насоките за кандидатстване.
Конкурсно предложение EACЕА 22/2017:


 • Покана за кандидатстване (PDF)

 

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Често задавани въпроси (PDF)

 

 • Инструкция за кандидатстващия (PDF)


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF)


 • Анекси:
  • Подробно описание на проекта, представено в word или pdf
  • Бюджет (EXCEL)
  • Декларация (WORD)
  • Предишен опит на компанията (WORD)

 

 • Информация за ползване от кандидатстващия:    
  • Насоки за експерти (PDF)
  • Образец на споразумение (PDF)
  • Образец на решение (PDF)
  • Образец на краен технически отчет (PDF)


Крайни срокове за кандидатстване: 23 ноември 2017 12:00 (CET, брюкселско време) и 19 април 201812:00 (CET, брюкселско време)
Резултати • Единични проекти - конкурс EACEA 20/2016 (краен срок 17.11.2016): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF); (краен срок 20.04.2017): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Единични проекти - конкурс EACEA 17/2014 (краен срок 16.04.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Единични проекти - конкурс EACEA 17/2014 (краен срок 15.01.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Единични проекти - конкурс EAC/S30/2013 (краен срок 06.06.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Единични проекти - конкурс EAC/S30/2013 (краен срок 28.02.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF списък; PDF диаграма)

Stigma Design Studio