развитие на пакет от проекти

Модулът е насочен към европейски независими продуцентски компании, които търсят подкрепа за развитието на няколко проекта едновременно (пакет от проекти). Пакетното финансиране се отнася до компании, които имат предишен опит в международен мащаб и достатъчно финансов и оперативен капацитет.

 

Ново!

Възможно е добавянето на късометражен филм (за развитие и производство) в пакета, с максимална дължина от 20 минути, в подкрепа на нови таланти.
Конкурсно предложение EACЕА 23/2018:


 • Покана за кандидатстване (PDF)

 

 • Насоки за кандидатсване:
  • Обща информация (Part A) - можете да намерите тук
  • Специфична информация (Part B) - можете да намерите тук

 

 • Инструкция за кандидатстващия (PDF)


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms  (PDF)


Анекси:

 • Подробно описание на проекта, представено в word или pdf (Примерна структура)
 • Бюджет (EXCEL)
 • Декларация (WORD)
 • Предишен опит на компанията (WORD)
 • Спомагателни документи за копродукция и финансиране, както и доказателство за производство и международно търговско разпространение на предишна работа/и (Примерна структура)


 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Насоки за експерти (PDF)
  • Образец на споразумение (PDF
  • Образец на решение (PDF)
  • Образец на краен технически отчет (PDF)


Краен срок за кандидатстване: 20 февруари 2019 12:00 (CET, брюкселско време)

 

 


Резултати


 

 • Пакет от проекти - конкурс EACЕА 23/2017 (краен срок 06.02.2018): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Пакет от проекти - конкурс EACЕА 21/2016 (краен срок 02.02.2017): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Пакет от проекти - конкурс EACЕА 19/2015 (краен срок 04.02.2016): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Пакет от проекти - конкурс EACЕА 18/2014 (краен срок 05.02.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Пакет от проекти - конкурс EAC/S30/2013 (краен срок 28.02.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)

Stigma Design Studio