развитие на пакет от проекти

Модулът е насочен към европейски независими продуцентски компании, които търсят подкрепа за развитието на няколко проекта едновременно (пакет от проекти). Пакетното финансиране се отнася до компании, които имат предишен опит в международен мащаб и достатъчно финансов и оперативен капацитет.
Конкурсно предложение EACЕА 23/2017:


 • Покана за кандидатстване (PDF - EN/PDF - BG)

 

 • Насоки за кандидатсване (PDF)
 • Често задавани въпроси (PDF)

 

 • Как се кандидатства (PDF)


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF)


Анекси:

 • Подробно описание на проекта, представено в word или pdf 
 • Бюджет (EXCEL)
 • Декларация (WORD)
 • Предишен опит на компанията (WORD)


 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Насоки за експерти (PDF)
  • Образец на споразумение (PDF
  • Образец на решение (PDF)
  • Образец на краен технически отчет (WORD)


Краен срок за кандидатстване: 6 февруари 2018

 

 


Резултати


 

 • Пакет от проекти - конкурс EACЕА 21/2016 (краен срок 02.02.2017): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Пакет от проекти - конкурс EACЕА 19/2015 (краен срок 04.02.2016): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Пакет от проекти - конкурс EACЕА 18/2014 (краен срок 05.02.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Пакет от проекти - конкурс EAC/S30/2013 (краен срок 28.02.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)

Stigma Design Studio