фестивали

Направлението оказва подкрепа на филмови фестивали и събития, организирани от различни партньори от аудиовизуалния сектор, с цел да допринесе за популяризирането на европейски кинематографични творби и да насърчи тяхното разпространение.

 
Конкурсно предложение EACEA 32/2018:

 

 • Покана за кандидатстване (PDF)


 • Насоки за кандидатстване:
  • Обща информация (Part A) - можете да намерите тук
  • Специфична информация (Part B)- можете да намерите тук

 

 • Инструкция за кандидатстващия (PDF)


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF)
 • Анекси:
  • Анекс 1: Описание на действието (съдържание на фестивалните действия) (WORD)
  • Анекс 2: Бюджет(и) и източници на финансиране (EXCEL)
  • Анекс 3: Декларация (WORD). Анекси 1 до 3 трябва да са прикрепени към e-Forms

 

 • Често задавани въпроси относно филмовите фестивали (PDF)

 

 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Насоки за експерти (PDF)
  • Образец на споразумение (PDF)
  • Образец на решение (PDF)

 

Крайни срокове за кандидатстване:

 • 20 декември 2018 12:00 (CET, брюкселско време) 
 • 7 май 2019 12:00 (CET, брюкселско време)
Резултати • Конкурс EACEA/32/2018 - краен срок 20.12.2018 (първи краен срок): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 17/2017 - краен срок 26.04.2018 (втори краен срок): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 17/2017 - краен срок 23.11.2017 (първи краен срок): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 16/2016 - краен срок 27.04.2017: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 16/2015 - краен срок 28.04.2016: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S32/2013 - рамково споразумение за 2015 (втори краен срок): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S32/2013 (краен срок 04.07.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S32/2013 (краен срок 28.02.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)

Stigma Design Studio