фестивали

Направлението оказва подкрепа на филмови фестивали и събития, организирани от различни партньори от аудиовизуалния сектор, с цел да допринесе за популяризирането на европейски кинематографични творби и да насърчи тяхното разпространение.

 

 

Ново! Променени са някои от изискванията за кандидатстването за филмови фестивали. Промените се отнасят до начина на работата на фестивалите, с цел да се промотира трансграничното сътрудничество между различни фестивали, както и организиране на събития и инициативи през цялата година. За повече информация, прочетете внимателно ръководството, също така бихте могли да се свържете с нас за консултация.
Конкурсно предложение EACEA 17/2017:

 

 • Покана за кандидатстване (PDF)


 • Насоки за кандидатстване (PDF)

 

 • Инструкция за кандидатстващия (PDF)


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Ръководство за подаване на предложения  (PDF)


 • Анекси:
  • Анекс 1: Описание на действието (съдържание на фестивалните действия) (WORD)
  • Анекс 2: Бюджет(и) и източници на финансиране (EXCEL)
  • Анекс 3: Декларация (PDF). Анекси 1 до 3 трябва да са прикрепени към e-Forms
  • Анекс 4: Ръководство за кандидатите (PDF). Ако искането надвишава 60 000 евро (вж. Ръководство за кандидатите)
  • Анекс 5: Формуляр за финансов капацитет (PDF)

 

 • Често задавани въпроси относно филмовите фестивали (WORD)

 

 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Насоки за експерти (PDF)
  • Образец на споразумение (PDF)
  • Образец на решение (PDF)

 

Крайни срокове за кандидатстване:

 • 23 ноември 2017 12:00 (CET, брюкселско време) за дейности започващи между 1 май и 31 октомври 2018
 • 26 април 2018 12:00 (CET, брюкселско време) - за дейности, започващи между 1 ноември 2018 и 30 април 2019
Резултати • Конкурс EACEA 16/2016 - краен срок 27.04.2017: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 16/2015 - краен срок 28.04.2016: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S32/2013 - рамково споразумение за 2015 (втори краен срок): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S32/2013 (краен срок 04.07.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S32/2013 (краен срок 28.02.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)

Stigma Design Studio