филмово образование

Модулът подкрепя дейности, насочени към образователни форми за повишаване на интереса и познаването на съвременната европейска филмова сцена, включително и европейското филмово наследство
Конкурсно предложение EACEA 33/2018:


 • Покана за кандидатстване (PDF)


 • Насоки за кандидатстване:
  • Обща информация (Part A) - можете да намерите тук
  • Специфична информация  (Part B) - можете да намерите тук


 • Инструкция за кандидатстващия (WORD)


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF)


 • Анекси:
  • Подробно описание на проекта (WORD)
  • Декларация (WORD)
  • Бюджет (EXCEL) (Таблицата бе актуализирана на 22 февруари 2019)


 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Образeц на споразумениe (PDF)


Краен срок за кандидатстване: 7 март 2019 - 12:00 (CET, брюкселско време)Резултати


 

 • Филмово образование - EACЕА 14/2017: резултати (PDF), резултати със списък с партньори (PDFкандидатствали по страни (PDF), равнище на финансиране по страни (PDF), Организации и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Филмово образование - EACЕА 25/2016: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)

Stigma Design Studio