видео игри

Схемата за подкрепа на видео игри е насочена към европейски продуцентски компании с доказан опит, които искат да развият концепция или проект за видео игра за търговско разпространение, независимо на каква платформа и по къкав начин.
Конкурсно предложение EACEA 24/2018:


 • Покана за кандидатстване (PDF)
 • Насоки за кандидатстване:
  • Обща информация (Part A) - можете да намерите тук
  • Специфична информация (Part B) - можете да намерите тук

 

 • Инструкция към кандидатстващия (PDF) • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms


 • Анекси:
  • Подробно описание на проекта, представено в word или pdf 
  • Бюджет (EXCEL)
  • Декларация (WORD)
  • Предишен опит на компанията (WORD)
  • Допълнителни материали по проекта, представени в в word или pdf


 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Насоки за експерти (PDF)
  • Образец на споразумение (PDF)
  • Образец на решение (PDF)
  • Образец на краен технически отчет (PDF)


Краен срок за кандидатстване: 27  февруари 2019 12:00 (CET, брюкселско време)
Резултати • Конкурс EACEA 24/2017 (краен срок 08.03.2018): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 22/2016 (краен срок 02.03.2017): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 20/2015 (краен срок 03.03.2016): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 06/2015 (краен срок 26.03.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S31/2013 (краен срок 28.03.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)

Stigma Design Studio