онлайн разпространение

Този модул подкрепя:

 

Действие 1: европейски VOD услуги, посредством които се подобрява присъствието и видимостта и се разширява публиката на европейски аудиовизуални творби;

 

Действие 2: събиране и изпращане на цифрови пакети, улесняващи комерсализацията на европейски аудиовизуални творби посредством VOD услуги;

 

Действие 3: проекти, експериментиращи със симултантни и квазисимултантни прожекции на европейски филми върху широк набор от плафроми за разпространение (фестивали, киносалони, DVD, VOD услуги, телевизионни канали и др.) и в различни европeйски територии.

 

Сключването на рамково споразумение се отнася само за Действие 1.

 
Конкурсно предложение EACEA 30/2018:


 • Покана за кандидатстване (PDF)

 

 • Насоки за кандидатстване:
  • Обща информация (Part A) - можете да намерите тук
  • Специфична информация (Part B) - можете да намерите тук

 

 • Инструкция за кандидатстващия (WORD)


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF)


 • Анекси:
  • Подробно описане на проекта:
   • действие 1 (WORD)
   • действие 2 (WORD)
   • действие 3 (WORD)
  • Декларация (WORD)
  • Бюджет и финансов план
   • действие 1 (EXCEL)
   • действие 2 и 3 (EXCEL)

 

 • Информация за кандидатстващия:
  • Насоки за експерти (PDF)
  • Образец на споразумение: mono-beneficiary (PDF)
  • Образец на споразумение: multi-beneficiary (PDF)

 

Крайни срокове за кандидатстване: 5 април 2019 - 12:00 (CET, брюкселско време) 
Резултати


 

 • Конкурс EACEA 13/2017 (краен срок 05.04.2018): резултати (PDF), списък на избраните проекти с партньорски организации (PDF),  кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 26/2016 (краен срок 06.04.2017): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 11/2016 (краен срок 21.06.2016): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 28/2015 (краен срок 17.09.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 16/2014 (краен срок 11.07.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)

Stigma Design Studio