търговски посредници (агенти по продажбите)

Направлението подкрепя разпространението и излъчването на аудиовизуални творби (игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми, интерактивни програми) и на европейски филми в киносалони, телевизия и други платформи. Наред с това направлението предоставя подкрепа на мрежи от организации, работещи в киноиндустрията, които следват обща стратегия за промоцията и маркетинга на европейски филми.

 

Целта на подкрепата по модул „Търговски посредници" (агенти по продажбите) е насочена към широко разпространение на нови европейски филми предоставяйки средства на търговските посредници (агенти по продажбите) базирани на тяхната дейност на пазарите за по нататъшно реинвестиране в нови ненационални филми.

 
Конкурсно предложение EACEA 29/2018:

 • Покана за кандидатстване (PDF)

 

 • Насоки за кандидатстване:
  • Обща информация (Part A) - можете да намерите тук
  • Специфична информация (Part B) - можете да намерите тук

 

 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (ще бъде достъпна скоро)
 • Анекси: (ще бъдат достъпни скоро)

 

Краен срок за кандидатстване: 7 ноември 2019 (12:00 CET, брюкселско време)

 

 


 

Резултати • Конкурс EACEA 01/2017 (краен срок 16.06.2017): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 01/2016 (краен срок 16.06.2016): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 07/2015 (краен срок 18.06.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC S21/2013 (краен срок 18.06.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Търговски посредници (генериране) - конкурс EACЕА 07/2013 (краен срок 18.06.2013): резултати (PDF)

Stigma Design Studio