търговски посредници (агенти по продажбите)

Направлението подкрепя разпространението и излъчването на аудиовизуални творби (игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми, интерактивни програми) и на европейски филми в киносалони, телевизия и други платформи. Наред с това направлението предоставя подкрепа на мрежи от организации, работещи в киноиндустрията, които следват обща стратегия за промоцията и маркетинга на европейски филми.

 

Целта на подкрепата по модул „Търговски посредници" (агенти по продажбите) е насочена към широко разпространение на нови европейски филми предоставяйки средства на търговските посредници (агенти по продажбите) базирани на тяхната дейност на пазарите за по нататъшно реинвестиране в нови ненационални филми.


Схемата работи в две фази – генериране и реинвестиране. 
Конкурсно предложение EACEA 01/2017:

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Инструкция за кандидатстващия (PDF)


Генериране - краен срок за кандидатстване: 16 юни 2017

 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF)
 • Анекси:
  • Декларация (WORD)
  • Списък на филмите и формуляр за международни продажби (EXCEL)
  • Информация за филма и финансов план (WORD)
  • Формуляр за финансов капацитет (WORD)


Реинвестиране краен срок за кандидатстване: 3 октомври 2018

 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF)
 • Анекси:
  • Декларация (WORD)
  • Описание на проекта: 
   • Модул 1: минимални гаранции (WORD)
   • Модел 2: Промоция, маркетинг и реклама (WORD)
  • Бюджет (само за Модул 2) (EXCEL

 
Дейности по предишно конкурсно предложение EACЕА 01/2016:

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Инструкция за кандидатстващия (PDF)


Реинвестиране краен срок за кандидатстване: 3 октомври 2017

 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF)
 • Анекси:
  • Декларация (WORD)
  • Описание на проекта: 
   • Модул 1: минимални гаранции (WORD)
   • Модел 2: Промоция, маркетинг и реклама (WORD)
  • Бюджет (EXCEL)

 


 

Резултати • Конкурс EACEA 01/2016 (краен срок 16.06.2016): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 07/2015 (краен срок 18.06.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC S21/2013 (краен срок 18.06.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Търговски посредници (генериране) - конкурс EACЕА 07/2013 (краен срок 18.06.2013): резултати (PDF)

Stigma Design Studio