селективна подкрепа

Направлението подкрепя разпространението и излъчването на аудиовизуални творби (игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми, интерактивни програми) и на европейски филми в киносалони и по телевизията. Наред с това направлението предоставя подкрепа на мрежи от организации, работещи в киноиндустрията, които следват обща стратегия за промоцията и маркетинга на европейски филми.

 

Модул „Селективна подкрепа" е насочен към търговски агенти, които са продали поне 3 европейски филма в поне 5 страни за последните 3 години.

 

Внимание!

Направени са редица помени в условията и начина на кандидатстване.
Конкурсно предложение EACEA 28/2018:


 • Покана за кандидатстване (PDF)

 

 • Насоки за кандидатстване:
  • Обща информация (Part A) - можете да намерите тук
  • Специфична информация (Part B) - можете да намерите тук

 

 • Инструкция за кандидатстващия (PDF)


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF)
 • Анекси:
  • Детайлено описание на проекта/действието (WORD)
  • Декларация (WORD)
  • Детайлен бюджет и източници на финансиране (EXCEL)
  • Предишен опит на компанията (EXCEL)
  • Финансов план на филма, подписан от неговия делегиран продуцент
  • Споразумение за търговски посредници, подписано с продуцента (пълно копие с придружаващите го анекси, както и с ръчно писмено изявление "Копие, заверено като съответстващо на оригинала", подписано от юридическия представител на компанията)
 •  
  • Формуляр за финансов капацитет - за подкрепа над 60 000 евро (WORD)


Крайни срокове за кандидатстване: 8 януари 2019 12:00 (CET, брюкселско време) и 4 юни 2019 12:00 (CET, брюкселско време)Резултати • Конкурс EACEA 28/2018 (краен срок 08.01.2018): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 12/2017 (краен срок 14.06.2018): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 12/2017 (краен срок 05.12.2017): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 19/2016 (краен срок 14.06.2017): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 19/2016 (краен срок 01.12.2016): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 13/2015 (краен срок 14.06.2016): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 13/2015 (краен срок 01.12.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 23/2014 (краен срок 02.07.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 23/2014 (краен срок 04.12.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S22/2014 (краен срок 02.07.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S22/2014 (краен срок 28.02.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)

Stigma Design Studio