селективна подкрепа

Направлението подкрепя разпространението и излъчването на аудиовизуални творби (игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми, интерактивни програми) и на европейски филми в киносалони и по телевизията. Наред с това направлението предоставя подкрепа на мрежи от организации, работещи в киноиндустрията, които следват обща стратегия за промоцията и маркетинга на европейски филми.

 

Модул „Селективна подкрепа" е насочен към група от поне пет дистрибутори, които са разпространили поне един европейски (ненационален) филм на своята територия.
Конкурсно предложение EACEA 12/2017:


 • Покана за кандидатстване (PDF)

 

 • Насоки за кандидатстване (PDF)

 

 • Инструкция за кандидатстващия (PDF)


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF)
 • Анекси:
  • Декларация от координатора (WORD)
  • Декларация от разпространителя (WORD)
  • Формуляр за финансов капацитет - за подкрепа над 60 000 евро (WORD)


Крайни срокове за кандидатстване: 5 декември 2017 12:00 (CET, брюкселско време) и 14 юни 2018 12:00 (CET, брюкселско време)Резултати • Конкурс EACEA 19/2016 (краен срок 14.06.2017): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 19/2016 (краен срок 01.12.2016): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 13/2015 (краен срок 14.06.2016): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 13/2015 (краен срок 01.12.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 23/2014 (краен срок 02.07.2015): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 23/2014 (краен срок 04.12.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S22/2014 (краен срок 02.07.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S22/2014 (краен срок 28.02.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)

Stigma Design Studio