тренинг

Направление „Тренинг" има за цел да насърчи европейски институции за тренинг, които да осигурят възможност на професионалисти от аудиовизуалната индустрия да повишат квалификацията и капацитета си и да подобрят конкурентноспособността си на международния пазар.

Този модул е насочен към създаването на пан-европейска мрежа за тренинг, с помощта на която професионалистите от аудиовизуалната индустрия да повишават своите квалификации. Тук кандидатстват институции, които предлагат продължаващо обучение в различни области на аудиовизуалната индустрия.
Конкурсно предложение EACEA 09/2018:


 • Покана за кандидатстване (PDF)
 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Инструкция към кандидатстващия (PDF


 • Формуляр за кандидатстване: моля, кликнете тук за достъп и попълване на e-Forms 
 • Инструкция за попълване на e-Forms (PDF


 • Анекси:
  • Описание на проекта (WORD)
  • Декларация (WORD)
  • Бюджет (EXCEL)
  • Финансов капацитет (WORD)

 

 • Информация за ползване от кандидатстващия:
  • Насоки за експерти (PDF)
  • Примерно споразумение за подкрепа (PDF)
  • Образец на рамково споразумение (PDF)
  • Образец на специфично споразумение (PDF)


Краен срок за кандидатстване: 26 април 2018 - 12:00 (CET)Резултати • Конкурс EACEA 09/2018 - рамково споразумение за 2018: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 06/2016 - рамково споразумение за 2017: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EACEA 06/2016 - рамково споразумение за 2016: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S23/2013 - рамково споразумение за 2015: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
 • Конкурс EAC/S23/2013 (краен срок 23.05.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)


Stigma Design Studio