тренинг

Направление „Тренинг" има за цел да насърчи европейски институции за тренинг, които да осигурят възможност на професионалисти от аудиовизуалната индустрия да повишат квалификацията и капацитета си и да подобрят конкурентноспособността си на международния пазар.

 

Този модул е насочен към създаването на пан-европейска мрежа за тренинг, с помощта на която професионалистите от аудиовизуалната индустрия да повишават своите квалификации. Тук кандидатстват институции, които предлагат продължаващо обучение в различни области на аудиовизуалната индустрия.
 


Резултати  • Конкурс EACEA 06/2016 - рамково споразумение за 2017: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
  • Конкурс EACEA 06/2016 - рамково споразумение за 2016: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
  • Конкурс EAC/S23/2013 - рамково споразумение за 2015: резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)
  • Конкурс EAC/S23/2013 (краен срок 23.05.2014): резултати (PDF), кандидатствали по страни (PDF) и равнище на финансиране по страни (PDF)Stigma Design Studio