тренинг на професионалисти

Направление „Тренинг" има за цел да насърчи европейски институции за тренинг, които да осигурят възможност на професионалисти от аудиовизуалната индустрия да повишат квалификацията и капацитета си и да подобрят конкурентноспособността си на международния пазар.

Всяка година МЕДИА обявява подкрепените от нея тренингови програми, насочени към професионалисти от аудиовизуалната индустрия. Условията, организацията и крайните срокове за кандидатстване в тези програми са представени подробно на английски език в справочника за професионален тренинг в Европа, който се актуализира в началото на всяка календарна година.

Интересуващите се професионалисти кандидатстват директно в институцията, която предлага съответния тренинг. Повечето от програмите предлагат стипендии за участниците от България.
Информационен портал за тренинг на професионалисти (2018)

 

Get Trained 2018-2020 - брошура с всички тренингови програми, подкрепени от МЕДИА

Stigma Design Studio